Proponujemy Państwu następujące usługi:

  • Czyszczenie i obsługa separatorów tłuszczy
  • Czyszczenie i obsługa osadników i separatorów substancji ropopochodnych
  • Okresowe przeglądy separatorów
  • Ponadto czyścimy: zbiorniki retencyjne, chłonne i bezodpływowe, baseny przeciwpożarowe i innych zbiorniki technologiczne, odwodnienia liniowe, kanalizację wewnętrzną w garażach i na parkingach.

Odbieramy odpady powstałe po oczyszczeniu ww. urządzeń i instalacji.

Zapewniamy profesjonalny serwis, wykonywany przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe

Przyjmujemy zarówno zlecenia jednorazowe, jak również zawieramy umowy na stałą, kompleksową obsługę Państwa urządzeń.