AZWAPOL Sp. z o.o.

ul. Grójecka 43/1a 02-031 Warszawa

Adres korespondencyjny:
Baleya 3A/7
02-132 Warszawa

NIP: 7010130819
REGON: 141471374
BDO: 000121228

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310346.

Numer konta: Santander Bank Polska S.A. 83 1090 1870 0000 0001 0947 1850

adres e-mail: azwapol@azwapol.pl