O firmie

Zajmujemy się czyszczeniem i obsługą separatorów tłuszczy, separatorów substancji ropopochodnych, osadników oraz innych zbiorników technologicznych różnego przeznaczenia.
Obsługujemy wszystkie typy separatorów oraz oczyszczalni wód zaolejonych występujących na naszym rynku.
Wykonujemy przeglądy okresowe separatorów zgodnie z wymogami producentów urządzeń.

Działamy zgodnie z wymogami aktualnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, na co pozwalają nam posiadane zezwolenia i decyzje administracyjne.
Po zakończeniu prac związanych z czyszczeniem separatora, nasz Klient otrzymuje od nas wszelkie niezbędne dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami należy okazywać w przypadku kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz inne służby.
Nasi Klienci są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i corocznego składania informacji organom administracyjnym.

Do każdej pracy podchodzimy w sposób indywidualny, by móc zaoferować naszym Klientom optymalne rozwiązanie zaistniałego problemu, dostosowane do typu obiektu, instalacji oraz faktycznych Państwa potrzeb.